170/2012 – 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 117,85 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

170/2012 – 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 117,85 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες δημοσιεύσεις του Δήμου μας

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 117,85 € υπέρ της δικαιούχου εφημερίδας «ΗΧΩ ΙΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, που αφορά διάφορες  δημοσιεύσεις του Δήμου μας

AOE1702012.pdfa