30/04/2009 Ανακοίνωση εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιάκους σταθμούς δήμου Ιλίου

30/04/2009 Ανακοίνωση εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιάκους σταθμούς δήμου Ιλίου

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου θα υποβληθούν στους σταθμούς στους οποίους ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι , σύμφωνα με τα γεωγραφικά όρια των σταθμών ,
από ΔΕΥΤΕΡΑ 04 / 05 / 2009
έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 25 / 05 / 2009 ,
και ώρες 9:30 – 11:00 .

1. Τα γεωγραφικά όρια για την παραλαβή των αιτήσεων θα τηρηθούν απαράβατα .
2. Εμπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι όσες υποβληθούν από 04/05/2009 έως 25/05/2009 και ώρες από 9:30 έως 11:00
3. Τα πρώτα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 15 Ιουνίου 2009 .
4. Οι ενστάσεις θα γίνονται επί της μοριοδότησης .
5. Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης θα υποβληθούν από 16 / 06 /2009 έως και 23 / 06 / 2009 .
6. Τα τελικά αποτελέσματα επί των ενστάσεων θα ανακοινωθούν 29 / 06 / 2009 .

<!–