30/04/2013 Ψήφισμα σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στις λαϊκές αγορές

30/04/2013 Ψήφισμα σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στις λαϊκές αγορές

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 18.04.2013, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τις συνθήκες υγιεινής στις λαϊκές αγορές:
«Σοβαροί λόγοι υγιεινής, μας επιβάλουν τη λήψη άμεσων μέτρων για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο Δήμο μας. Σας ενημερώνουμε ότι σε χρονικό διάστημα είκοσι ημερών, αν δεν τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες, το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο Δήμο μας, έως ότου λυθεί το πρόβλημα.»
 
Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί:
  • Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
  • Στον τοπικό τύπο
  • Στο διαδίκτυο
 
   
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

     Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–