30/05/2012 Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης

30/05/2012 Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης

Ο Δήμος Ιλίου και η Κοινωνική του Υπηρεσία διοργανώνουν από 20 Ιουνίου έως και 17 Ιουλίου 2012  Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης για  312  παιδιά ηλικίας  5-12 ετών.
 
Στόχος του  προγράμματος της Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης είναι να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς της πόλης μας,  προσφέροντας ασφαλή  φύλαξη των παιδιών κατά την περίοδο των θερινών διακοπών των σχολείων και παράλληλα να προσφέρει ημερησίως στα παιδιά του Δήμου μας, ψυχαγωγία, δημιουργική απασχόληση  και γνώσεις, μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει  δραστηριότητες όπως: επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία διάφορων κατασκευών, εκτέλεση δραστηριοτήτων λεπτής κινητικότητας και άλλες εικαστικές,  μουσικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
  
Το Πρόγραμμα θα διεξάγεται καθημερινά (εκτός Σαββάτου & Κυριακής), από τις 07:30  έως τις 15:30 από τις 20 Ιουνίου έως και 17 Ιουλίου, στο 3ο, 6ο και 5ο  Δημοτικό Σχολείο Ιλίου.
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται  από την Παρασκευή 1 Ιουνίου  έως και 14 Ιουνίου 2012 στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας (Νέστορος 101 Β΄ Όροφος), Δευτέρα  – Πέμπτη από τις 08:30 έως τις 14:30 και κάθε Παρασκευή από τις 08:30 έως τις 14:30 και από τις 18:30-19:30.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.      Πιστοποιητικό Υγείας του Παιδιού (από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα)
2.      Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας για  βεβαίωση διεύθυνσης μονίμου κατοικίας 
3.      Βεβαίωση Εργασίας των γονέων
4.      Oποιοδήποτε έγγραφο από Δ.Ο.Υ. που να αναγράφει το Α.Φ.Μ. του αιτούντος.
            5  Αίτηση Δήλωσης Συμμετοχής (τη συμπληρώνετε στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου)
Ορίζεται οικονομική συμμετοχή συμβολικά για κάθε παιδί 20,00€.
Απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες και οι Mονογονεικές οικογένειες των οποίων το εισόδημα είναι μικρότερο των 30.000,00€.
  
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα: 2132030 019 και  2132030 042.   

<!–