30/06/2015 Λίστες Μοριοδοτησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγράφων – Επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το Σχολικό Έτος 2015-2016

30/06/2015 Λίστες Μοριοδοτησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγράφων – Επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το Σχολικό Έτος 2015-2016

Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου  Ιλίου,
θα  κατατεθούν στους Σταθμούς, στους οποίους κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, 
από 01/07/2015 έως και 10/07/2015, και ώρες 9:30-11:00 π.μ..

<!–