30/06/2016 Λίστες Μοριοδότησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγράφων – Επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το Σχολικό Έτος 2016-2017

30/06/2016 Λίστες Μοριοδότησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγράφων – Επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Οι ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου  Ιλίου,
θα  κατατεθούν στους Σταθμούς, στους οποίους κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, 
από 01/07/2016 έως και 11/07/2016, και ώρες 9:30-11:00 π.μ..

<!–