30/08/2013 Αποτελέσματα Εγγραφών-Επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου Σχολικού Έτους 2013-14

30/08/2013 Αποτελέσματα Εγγραφών-Επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου Σχολικού Έτους 2013-14

Σύμφωνα με την 103/2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, εγκρίθηκαν αποτελέσματα εγγραφών-επανεγγραφών στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2013-2014. 

<!–