30/10/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-ΣΟΧ 2/2012 Πρόσληψη 2 ατόμων

30/10/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ-ΣΟΧ 2/2012 Πρόσληψη 2 ατόμων

To N.Π.Δ.Δ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Του Δήμου Ιλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  ξεκινάει την  31/10/2012 και λήγει την 09/11/2012.

<!–