31/01/2020 Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στα Δ.Τ., Δ.Φ. και ΤΑΠ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας

31/01/2020 Διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στα Δ.Τ., Δ.Φ. και ΤΑΠ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4647/16.12.2019 (ΦΕΚ 204, τεύχος 1ο) «Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη», οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.03.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 01.01.2020.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων (οικιών, καταστημάτων, γραφείων, οικοπέδων κ.λπ.) του Δήμου μας να προσέλθουν έως 31.03.2020 στο Τμήμα Εσόδων (Δημαρχείο Ιλίου, 2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση ακινήτων με τα ορθά στοιχεία όσων δεν έχουν ήδη δηλώσει, καθώς και εκείνους που εντοπίζουν μεταβολές από την αρχική τους δήλωση (π.χ. διαφορές τετραγωνικών μέτρων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων), για τον υπολογισμό των αναλογούντων δημοτικών τελών στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και να τακτοποιήσουν τυχόν οφειλές που αντιστοιχούν στο ακίνητο ή στο μη δηλωθέν τμήμα του χωρίς πρόστιμα, υπολογιζόμενες από την 01.01.2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εσόδων (Δημαρχείο Ιλίου, 2ος όροφος), Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:30, στα τηλέφωνα: 2132030133, 2132030134, 2132030135, 2132030189.
       
Ο Δήμαρχος Ιλίου

Νίκος Ζενέτος

<!–

–>