31/03/2014 Επίσκεψη στελεχών του Δήμου Ιλίου στον Ισπανικό Δήμο Armilla για δράσεις αειφόρου ενέργειας

31/03/2014 Επίσκεψη στελεχών του Δήμου Ιλίου στον Ισπανικό Δήμο Armilla για δράσεις αειφόρου ενέργειας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου GREEN TWINNING πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων του Δήμου Ιλίου στο Δήμο ARMILLA της επαρχίας Γρανάδα, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα αειφόρου ενέργειας. Στο έργο αυτό συμμετέχει ο Δήμος Ιλίου ως Δήμος πιλότος και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη (INTELLIGENT ENERGY EUROPE)».
Κατά την επίσκεψή τους, μηχανικοί και μέλη της διοίκησης του Δήμου Armilla παρουσίασαν εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό και στα κτήρια (φωτιστικά σώματα LED, σύστημα διαχείρισης φωτισμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), στη συνέχεια ακολούθησε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στην αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών, ενώ οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου επισκέφτηκαν χώρους με εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και εκτός του Δήμου Armilla.
Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσεων σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιλίου κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για το Δήμο μας, προκειμένου να υλοποιηθούν δυναμικές δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον που προάγουν την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας. Ειδικότερα, ο τομέας του οδικού φωτισμού θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης στην ενεργειακή του απόδοση και η υλοποίηση δράσεων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης και στην βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.
Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ιλίου προγραμματίζει την αντικατάσταση όλων των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών χαμηλής απόδοσης της πόλης, με φωτιστικά εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας.