31/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/04/2016

31/03/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 07/04/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η  Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016a
 2. Λήψη απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργείας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως & Δήμου Ιλίου και β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμπορονηγύρεως  Δήμου Ιλίουa
 3. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 381/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίουa
 4. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 1.599,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική Εκδήλωση στις 18.05.2016 στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων»a
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.337,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική Εκδήλωση “Μελωδίες και τίτλοι κάτω από την πανσέληνο” με διασκευασμένα ξένα τραγούδια»a
 6. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.460,00 € με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στους χώρους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίουa
 7. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ» που θα διοργανώσει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδος «Η ΡΟΔΙΑ»a
 8. Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»a
 9. Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Κανακάρη Ζώρζηa
 10. Επιστροφή ποσού 150,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας, στον κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥa
 11. Ανανέωση της μείωσης ενοικίου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67a

 
Β.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Τροποποίηση (αποχαρακτηρισμός της οδού Ιδομενέως) από πεζόδρομο σε οδό κυκλοφορίαςa
 2. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝa
 3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓ. Β1/13a

 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Έναρξη άσκησης νέας αρμοδιότητας από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του Δήμου Ιλίουa

 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 1. Γνωμοδότηση της επιτροπής για την εκποίηση πραγμάτων που δεν έχουν καμία αξία, για την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγήςa

 
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 1. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσηςa

<!–