31/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/04/2017

31/03/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/04/2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 6η  Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 8.556,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2017»a
2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»a
3. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 12.437,56 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο αφελής» του Δημήτρη Ψαθά από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίουa
 
Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/15a
5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15a
 
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
 
6. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίουa
7. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίουa
8. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Δήμου Ιλίουa
9. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίουa

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2016a
11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2016a
12. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 022/2017 Α.Δ.Σ.
 

    
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–