31/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

31/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου έλαβε την εξαιρετικής σημασίας απόφαση να χαρακτηρίσει ως «χώρο στάθμευσης» τμήμα του Ο.Τ. 91, επί των οδών Χρυσηίδος και Νέστορος, στο κέντρο της πόλης.

Με την απόφαση αυτή ενοποιούνται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο Ιλίου, κατά μήκος της οδού Χρυσηίδος έως την οδό Πάριδος.

Το ιδιόκτητο τμήμα του Ο.Τ. 91 που χαρακτηρίστηκε «χώρος στάθμευσης» βρίσκεται στο κέντρο περίπου των προαναφερθέντων χώρων και θα μπορούσε μελλοντικά να οικοδομηθεί, με αποτέλεσμα αφενός να διχοτομηθούν οι χώροι ιδιοκτησίας του Δήμου και αφετέρου να επιβαρυνθεί αισθητικά η περιοχή.

Ύστερα από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνει ενιαία διαμόρφωση του χώρου ως κοινόχρηστου και στο μέλλον να δρομολογηθεί η δημιουργία ενός μεγάλου, υπόγειου χώρου στάθμευσης, σε μία περιοχή της πόλης που πραγματικά τον έχει ανάγκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη σπουδαία αυτή για την πόλη απόφαση ψήφισαν όλες οι παρατάξεις, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους των παρατάξεων «Σύγχρονο Ίλιον», με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Βερναδάκη, και «Αριστερό Σχήμα Ιλίου», με επικεφαλής τον κ. Παναγιώτη Κουτσιανά.

31/05/2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

More Posts

014/2023 – εξουσιοδότηση Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου για την συνυπογραφή κοινής αίτησης με τον ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 050571028013 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων της ενώπιον του Κτηματολογικού γραφείου Ιλίου a

012/2023 – λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 010/2023 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: 9Κ2ΛΩΕΒ-1ΘΛ) και έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ» 2021, Άξονας προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 4559/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) Πρόσκληση (Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου a