31/05/2018 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018

31/05/2018 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018

a

Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π78/18  μελέτη για την «Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2018 ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 6.907,79 € συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.  (24 %) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.
 
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018  και ώρα 12.00 π. μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 07 Ιουνίου  και ώρα 12.30 π. μ.  και  σε Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–