31/08/2015 Επικοινωνία του Δήμου Ιλίου με τους πολίτες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

31/08/2015 Επικοινωνία του Δήμου Ιλίου με τους πολίτες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους πολίτες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση,  ο Δήμος Ιλίου στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει τηλεφωνικά όλα τα άτομα και τις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, τα οποία είναι ενταγμένα στα προγράμματα του Δήμου για την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας, με στόχο την  κινητοποίηση όσων πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, έτσι ώστε όσοι  διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας να λάβουν την τακτική βοήθεια σε τρόφιμα και βασικά προϊόντα.

Το παραπάνω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποιείται μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης «Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)», όπου ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει ως εταίρος, με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)».

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a