31/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/01/2013 (Ειδική)

31/12/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/01/2013 (Ειδική)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στις 6.1.2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή:
  1. Των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

<!–