329/2020 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήση για τις ανάγκες στέγασης το Φυσιοθεραπευτηρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου επί της οδού Δαναών 35 στο Ίλιον