334/2020 – Εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Ζ΄- Σχηματισμός Ακυρωτικής Αρμοδιότητας)