340/2020 – Λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου Ιλίου από την με αρ. καταθ. 951/2019 αιτήσεως ακυρώσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της με αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2019) απόφασης του Αγ. Υπουργού Οικονομικών