341/2020 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.6142.0005 και θεωρείται κατεπείγον για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου