342/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν στην «Περίθαλψη Αδέσποτων Ζώων»