343/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΗ 2020»