346/2020 – Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ ’ τριμήνου έτους 2020