368/2020 – Αποδοχή δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 9 – Ο.Τ. 2094 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

368/2020 – Αποδοχή δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 9 – Ο.Τ. 2094 – περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ