370/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ από το πηγάδι ‘Πρέση’ του Δήμου Ιλίου»

370/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού μεταφοράς νερού στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ από το πηγάδι ‘Πρέση’ του Δήμου Ιλίου»