373/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

373/2020 – Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»