375/2020 – Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης του Κ.Α. 15.7135.0006