380/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την εργασία «Αναβαθμίσεις – Επεκτάσεις εφαρμογών λογισμικού για κάλυψη νέων αναγκών»