382/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών σε χώρους γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για την αντιμετώπιση του COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

382/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών σε χώρους γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για την αντιμετώπιση του COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

382/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών σε χώρους γραφείων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για την αντιμετώπιση του COVID-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης