384/2020 – Έγκριση αναστολής λόγω COVID-19, της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων που αφορούν: 1) την «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα» – ΚΜ151/19 και 2) την «Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων» – ΚΜ178/19

384/2020 – Έγκριση αναστολής λόγω COVID-19, της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων που αφορούν: 1) την «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα» – ΚΜ151/19 και 2) την «Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων» – ΚΜ178/19

384/2020 – Έγκριση αναστολής λόγω COVID-19, της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων που αφορούν: 1) την «Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα» – ΚΜ151/19 και 2) την «Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού αθλητικών χώρων» – ΚΜ178/19