397/2020 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ