171/2012 – 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 193,48 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

171/2012 – 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 193,48 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 193,48 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

AOE1712012.pdfa