409/2020 – Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης για την υπηρεσία «Θέατρο δρόμου σε επιλεγμένες ημερομηνίες το μήνα Δεκέμβριο»