420/2020 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06, με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»

420/2020 – Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06, με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»

Τελευταία Νέα