172/2012 – 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 435,16 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

172/2012 – 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 435,16 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης ποσού 435,16 € για δημοσιεύσεις που αφορούν το Δήμο μας

AOE1722012.pdfa