357/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ10/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11

357/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ10/2011 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ4/11