269/2011 – Έγκριση πίστωσης για την εργασία«Τοποθέτηση διακοσμητικών φωτιστικών σωμάτων για τον καλλωπισμό της πόλης»