271/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγησηανάθεσης για τις «Έκτακτεςσυντηρήσεις – επισκευές υπαρχόντων αντλητικών συγκροτημάτων»