114/2011 – Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης (Α.με.Α.) λόγω αλλαγής αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) και άρση της πρωτέρας απόφασης

114/2011 – Λήψη απόφασης για ανανέωση θέσης στάθμευσης (Α.με.Α.) λόγω αλλαγής αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) και άρση της πρωτέρας απόφασης