119/2011 – Σφράγιση του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί των οδών Χρυσηϊδος & Δαναών 54, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής

119/2011 – Σφράγιση του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, επί των οδών Χρυσηϊδος & Δαναών 54, στο Ίλιον, λόγω στέρησης της νόμιμης άδειας λειτουργίας της αρμόδιας αρχής