122/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5 τόνων στην οδό Κοζάνης μεταξύ των οδών Ελαιών & Αγ. Νικολάου.

122/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5 τόνων στην οδό Κοζάνης μεταξύ των οδών Ελαιών & Αγ. Νικολάου.

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a