122/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 5 τόνων στην οδό Κοζάνης μεταξύ των οδών Ελαιών & Αγ. Νικολάου.