183/2012 – Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

183/2012 – Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

Έγκριση Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ADS1832012.pdfa