189/2012 –

189/2012 –

Έγκριση του 3ου Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Δ2/11

ADS1892012.pdfa