218/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες ερευνητικών γεωτρήσεων για την ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου».

218/2012 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες ερευνητικών γεωτρήσεων για την ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου».

Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες ερευνητικών γεωτρήσεων για την ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου».

AOE2182012.pdfa