Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20/2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21/2008 αγωγός – ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, τουυπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καιεπαναβεβαίωσητου ποσού των«700,49 ευρώ» στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στονκαθένα

Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20/2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21/2008 αγωγός – ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, τουυπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καιεπαναβεβαίωσητου ποσού των«700,49 ευρώ» στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στονκαθένα

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20/2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21/2008 αγωγός – ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, τουυπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ καιεπαναβεβαίωσητου ποσού των«700,49 ευρώ» στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στονκαθένα