192/2012 – 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Υποστήριξη για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών»

192/2012 – 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Υποστήριξη για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών»

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την «Υποστήριξη για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών»

AOE1922012.pdfa