193/2012 – 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6.

193/2012 – 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6.

7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά  την λήψη απόφασης για την εξέταση ένστασης και την έγκριση του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 6.

AOE1932012.pdfa