175/2012 – 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το «Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2012»

175/2012 – 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το «Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2012»

8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για το «Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2012»

AOE1752012.pdfa