Αρχείο Βρεφονηπιακών Σταθμών


 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. “ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1030/19-05-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.  1354/13-7-2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : 

1.     Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥa

2.     Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣa

3.     Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥa

4.     Δ.Ε.  ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ a

5.     Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) a

image