004/2024 – έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» (Υποέργο 1: ομάδα Α: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων γραφείων)»

004/2024 – έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης που αφορά τη «Συμπλήρωση της δομής του Κ.Η.Φ.Η. στο Δήμο Ιλίου για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του» (Υποέργο 1: ομάδα Α: Έπιπλα ιατρείων, δωματίων γραφείων)»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a